Susirinko VVG valdyba

2011 m. vasario 23 d. vyko Akmenės VVG valdybos susirinkimas.