Informacija pareiškėjams ir vietos projektų vykdytojams

Pareiškėjus ir vietos projektų vykdytojus informuojame, kad perkančiosios organizacijos, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams, privalo per 30 dienų pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai pirkimų ataskaitą. Detalesnė informacija pateikiama Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje .