Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys

Akmenės rajono Vietos veiklos grupė su Kruopių bendruomene ir Paeglesių kaimo bendruomene pasirašė trišales vietos projektų vykdymo sutartis.