Įgyvendinti vietos projektai

Įgyvendinti vietos projektai „Simono Daukanto paminklo ir jo aplinkos sutvarkymas Papilės miestelyje“ (Nr. LEADER-12-AKMENĖ-04-010) ir „Aktyvaus poilsio parkų įrengimas Akmenės ir Ventos miestuose“ (Nr. LEADER-12-AKMENĖ-04-011), pareiškėjas Akmenės rajono savivaldybės administracija. Taip pat įgyvendintas UAB „EBO4“ verslo projektas „Miestelio grožio salonas“ (Nr. LEADER-12-AKMENĖ-03-004).