NACIONALINĖ PARAMA KAIMO BENDRUOMENĖMS 2018 M.

DĖMESIO! Pareiškėjas turi atitikti šią tinkamumo sąlyga: „projekte numatytoms išlaidoms pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal vietos plėtros strategiją, įgyvendintą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą, nesiekia paramos pagal Lietuvos …