Asociacijos "Gumbakių bendruomenė" vietos projektas "Poilsio zona Gumbakiuose"

Paskelbta by

Asociacijos „Gumbakių bendruomenė“ projekto „Poilsio zona Gumbakiuose“ (Nr. AKME-LEADER-6b-I-11-2-2019) tikslas – stiprinti materialinę bazę, didinant bendrą gyvenamosios vietovės patrauklumą, skatinti bendruomeniškumą, sudaryti geresnes sąlygas Gumbakių kaimo gyventojų bendravimui, laisvalaikio praleidimui, atnaujinti bendruomenės viešąją erdvę. Prašoma paramos suma – 12 018,39 Eur, įskaitant PVM.