Asociacijos „Raudonskardžio bendruomenė“ infrastruktūrinis projektas "Bendruomenės trobelė"

Paskelbta by

Asociacijos „Raudonskardžio bendruomenė“ infrastruktūrinio projekto „Bendruomenės trobelė“ (Nr. AKME-LEADER-6b-I-6-4-2018) tikslas – stiprinti materialinę bazę, didinant bendrą gyvenamosios vietovės patrauklumą, skatinti bendruomeniškumą, sudaryti geresnes sąlygas Raudonskardžio gyventojų bendravimui, laisvalaikio praleidimui, atnaujinti bendruomenės viešąsias erdves. Prašoma paramos suma – 26 710,00 Eur, įskaitant PVM.

Projekto įgyvendinimo metu bendruomenė planuoja projekto įgyvendinimo vietoje pastatyti laikiną statinį – karkasinį 50 kv. m namelį bendruomenės poreikiams: švenčiant kalendorines šventes, pažymint reikšmingas valstybines datas, bendruomenės narių gimtadienius, kitų bendruomenės švenčių organizavimui, informaciniams praktiniams renginiams, užsiėmimams įvairioms socialinėms grupėms, rengiant kultūrines – edukacines programas vietiniams gyventojams bei atvykstantiems turistams, kitas veiklas, kurios patenkintų bendruomenės bei gyventojų poreikius bei lūkesčius.

Projekto partneriai – Papilės miestelio, Daubiškių gyvenvietės, Gumbakių bendruomenių nariai prisidės prie viešųjų erdvių sutvarkymo darbų, išlygins žemę apie trobelę, pasės žolę, Ventos regioninio parko direkcija prisidės prie bendros švietėjiškos veiklos rengiant kultūrines – edukacines programas vietiniams gyventojams bei turistams, prisidės prie tinkamo namelio pastatymo, informacinio stendo įrengimo.

Projekto viešinimas numatomas apie projektą paskelbiant vietiniame laikraštyje, įrengiant A3 formato plakatą, materialines vertybes paženklinant lipdukais.