Asociacijos „Raudonskardžio bendruomenė“ veiklos projektas "Pažinkime Lietuvą"

Paskelbta by

Asociacijos „Raudonskardžio bendruomenė“ veiklos projekto „Pažinkime Lietuvą“ (Nr. AKME-LEADER-6B-V-5-4-2018) tikslas – suorganizuoti tautinę vakaronę „PAŽINKIME LIETUVĄ“, Raudonskardžio, Gumbakių, Kalniškių ir Daubiškių bendruomenių nariams, ugdant bendruomenės narių tautiškumą, patriotizmą bei meilę savo šaliai, pagarbą jos istorijai, ir jos kūrėjams. Stiprinti bendruomeniškumą, įtraukti į bendruomenės veiklą daugiau jaunų žmonių, mažinti socialinę atskirtį. Prašoma paramos suma – 3522,00 Eur, įskaitant PVM.

Į renginio pasiruošimo darbus bus įtrauktos visos keturios dalyvaujančios bendruomenės, jaunimas ir asmenys iš socialinę atskirtį patiriančių grupių. Asmenys iš socialinę atskirtį patiriančių grupių (neįgalieji) bus atsakingi už svečių pasitikimą ir trispalvės prisegimą kiekvienam šventės dalyviui. Jaunimas bus įpareigotas pagaminti renginio plakatą-iškabą, atsakinga Gumbakių kaimo bendruomenės pirmininkė, Jūratė Šiurkuvienė. Kalniškių kaimo bendruomenės nariai rūpinsis salės papuošimu. Daubiškių kaimo bendruomenės pirmininkė rūpinsis renginio fotografavimu. Raudonskardžio bendruomenės pirmininkė bus atsakinga už projekto koordinavimą. Bendrai projekto veiklose dalyvaus nuo 51 iki 100 asmenų, jų tarpe jaunimas ir socialinę atskirtį patiriantys asmenys.