Planuojami Kvietimai 2020 metais

Paskelbta by

VPS priemonės/veiklos srities pavadinimas

VPS priemonės/veiklos srities kodas Kvietimo pradžios data

Kvietimo pabaigos data

Priemonė: Privataus verslo kūrimas ir plėtra

LEADER-19.2-6

Veiklos sritis: Parama privačiam verslui kaimo vietovėse pradėti

LEADER-19.2-6.2

2020-11-10

2021-01-06

Veiklos sritis: Parama privačiam verslui kaimo vietovėse plėtoti

LEADER-19.2-6.4

Priemonė: Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra

LEADER-19.2-SAVA-5

2020-12-22

2021-02-19

Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse

LEADER-19.2-7

Veiklos sritis: Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

LEADER-19.2-7.2

Priemonė: Turizmo vystymas

LEADER-19.2-SAVA-6

2020-11-10

2021-01-06

Priemonė: Bendruomeniškumo skatinimas

LEADER-19.2-SAVA-7

Priemonė: Kaimo gyventojų švietimas

LEADER-19.2-SAVA-8

Priemonė: Viešųjų elektroninių paslaugų ir informacinių technologijų naudojimo skatinimas

LEADER-19.2-SAVA-9

Priemonė: Jaunimo verslumo ugdymas

LEADER-19.2-SAVA-10

* Kvietimų datos gali keistis, priklausomai nuo Akmenės rajono VVG valdybos sprendimo