VVG įgyvendinami projektai

Paskelbta by

Šiuo metu Akmenės rajono VVG įgyvendina šį projektą:

Akmenės rajono VVG vietos plėtros strategiją „AKMENĖS RAJONO KAIMO PLĖTROS 2015-2023 METŲ STRATEGIJA“.

Parama gauta vadovaujantis projektų atrankos komiteto 2016 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 8D-171(5.50) „Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, VI komiteto išvadomis dėl projektų pagal priemonę „LEADER“ teikti, 2016 m. balandžio 7 d. posėdžio prokolo nutariamoji dalis“.

Projekto įgyvendinimo sutartis Nr. 42VS-KS-15-1-06682, sutartis pasirašyta 2016 m. liepos 27 d. Planuojama projekto pabaiga 2023-09-01.

Akmenės rajono vietos veiklos grupės įgyvendino šiuos projektus:

1.  Akmenės rajono VVG vietos plėtros strategiją  Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje „.

Parama gauta vadovaujantis projektų atrankos komiteto 2008-11-24 įsakymu Nr. 8D-452(5.50) „Projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones VI komiteto 2008 m. Lapkričio 24 d. posėdžio nr. 4 protokolo nutariamoji dalis“.

Projekto įgyvendinimo sutartis Nr.VPSI-6-08-1, sutartis pasirašyta 2009 m. vasario 5 d. Planuojama projekto pabaiga 2015-09-01.

2. Akmenės rajono VVG projektas „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“.

Parama patvirtinta Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2011 m. rugpjūčio 11 d. direktoriaus įsakymu Nr. BR1-899.

Projekto įgyvendinimo sutartis Nr. 4PV-KS-11-1-006160, sutartis pasirašyta 2011 m. spalio 25 d. Planuojama projekto pabaiga 2015-02-28.

Projekto pagrindinis tikslas – ugdyti ir aktyviai taikyti Akmenės rajono VVG narių, bei potencialių vietos projektų pareiškėjų įgūdžius, būtinus efektyviam kaimo plėtros strategijos įgyvendinimui.

Siekiant sėkmingo strategijos įgyvendinimo ir tikslingo vietos išteklių bei viešosios paramos panaudojimo, būtinas VVG narių ir jos teritorijoje esančių potencialių pareiškėjų mokymas ir aktyvinimas. Kadangi VVG strategija šioje vietovėje įgyvendinama pirmą kartą, šiuo projektu siekiama VVG nariams bei potencialiems vietos projektų pareiškėjams suteikti kvalifikuotus mokymus, skatinti dalijimąsi patirtimi su Leader programoje dirbančiais asmenimis. Būtina tobulinti projektų rengimo ir įgyvendinimo įgūdžius, organizuojant informacinius renginius, konferencijas, mokymus.

3.  Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Venta, Skaistgirys, Tirkšliai  – buriamės bendrai veiklai“

Projekto tikslai:

1.Remiantis vietos iniciatyva ir partneryste suburti Tirkšlių (Mažeikių r.), Ventos (Akmenės r.) ir Skaistgirio (Joniškio r.) vietovių organizacijas bendrai veiklai skatinančiai kaimo plėtrą, įkuriant naują organizacinę struktūrą;

2.Lauko estrados atnaujinimas Ventoje;

3.Renginio organizavimas atnaujintoje Ventos poilsio zonoje Tirkšlių, Ventos, Skaistgirio gyventojams;

4.Parengti ir išleisti informacinę medžiagą.

Projekto koordinatorius – Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė

4. Tarptautinio bendradarbiavimo projektas „Vietos veiklos grupių partnerystė ir bendradarbiavimas organizuojant bendrus renginius, pristatant visuomenei tradicines šventes ir amatininkų patirtį“. 

Projekto partneriai vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė“ ir  Latvijos vietos veiklos grupės „Dobeles rajona lauku partneriba”. Bendradarbiavimo su  partneriais sutartis pasirašyta 2012 m. rugsėjo 5 d. Dobelėje, Latvijoje.

Projekto metu buvo suroganizuotas dviejų dienų Akmenės rajono vietos veiklos grupės pleneras, Akmenės rajone ir Akmenės rajono bendruomenių vasaros šventė „Vasaros pabaigtuvės“.